Solvent

Zeer hoog oplossend vermogen

 
Oplosmiddel met een zeer hoog oplossend vermogen. Met name geschikt voor het reinigen en ontvetten van metaal.

Vluchtige organische stoffen:
De EU-grenswaarde voor dit product (product categorie IIB, a) in gebruiksklare vorm is max. 850 g/l VOS. Het VOS gehalte voor dit product in gebruiksklare vorm is max. 826 g/l.